<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

HJEMMESIDE ANSVARSFRASK­RIVELSE

Informationen på dette websted har kun et generelt informationsformål. Informationen stilles til rådighed af Mitsubishi Forklift Trucks, og mens vi tilstræber at sikre, at informationen er opdateret og korrekt, yder vi ingen form for redegørelse eller garanti for fuldstændigheden, nøjagtigheden, pålideligheden, egnetheden eller tilgængeligheden i forhold til webstedet eller informationen, produkter, tjenester eller relaterede billeder, der findes på webstedet, til ethvert formål. Enhver form for lid, du sætter til sådan information, er derfor ubetinget på eget ansvar.

Gennem dette websted kan du komme frem til andet indhold og andre websteder, som Mitsubishi Forklift Trucks ikke har nogen kontrol over. Vi har ingen kontrol over arten og beskaffenheden, indholdet og tilgængeligheden på disse websteder. Inkluderingen af links er ikke nødvendigvis ensbetydende med en anbefaling eller validering af de synspunkter, der gives udtryk for her.

Vi gør os store bestræbelser på at holde webstedet kørende uden problemer. Men Mitsubishi Forklift Trucks påtager sig intet ansvar for og er ikke ansvarlig for situationer, hvor webstedet midlertidigt ikke er tilgængeligt som følge af tekniske problemer, der ligger uden for vores kontrol.

Ydelsesspecifikationerne kan variere afhængigt af de standardmæssige produktionstolerancer, køretøjets tilstand, dæktyperne, gulvets eller underlagets beskaffenhed, anvendelsesområderne eller driftsmiljøet. Trucks kan være vist med tilvalg, der ikke udgør en del af standardudstyret. Specifikke ydelseskrav og lokalt tilgængelige konfigurationer drøftes med en forhandler af Mitsubishi-gaffeltrucks. Mitsubishi tilstræber en fortsat produktforbedring. Som følge heraf kan nogle materialer, udstyr og specifikationer blive ændret uden varsel.


Mitsubishi Heavy Industries Group