<img src="https://queue.simpleanalyticscdn.com/noscript.gif" alt="" referrerpolicy="no-referrer-when-downgrade">
Skip to content

PRIVATLIVSPOLITIK

I denne privatlivspolitik redegør vi for, hvordan vi indsamler og anvender dine persondata. Denne privatlivspolitik gælder for alle persondata, der indsamles eller anvendes af MLE i relation til vores tjenester, som for eksempel information du modtager via vores websteder eller information, der behandles som en del af leveringen af vores produkter eller tjenester til dig. Denne politik er gældende for alle de i det følgende anførte websteder.

I denne privatlivspolitik redegør vi for, hvordan vi indsamler og anvender dine persondata. Denne privatlivspolitik gælder for alle persondata, der indsamles eller anvendes af MLE i relation til vores tjenester, som for eksempel information du modtager via vores websteder eller information, der behandles som en del af leveringen af vores produkter eller tjenester til dig. Denne politik er gældende for alle de i det følgende anførte websteder.

Vi har opdelt denne privatlivspolitik i forskellige afsnit. Gå frem til det relevante afsnit for at indhente yderligere information.

1 Hvem er vi
2 Typerne af persondata vi behandler
3 Sådan indsamler vi dine data
4 Formål, som vi bruger dine data til
5 Videregivelse eller deling af data med tredjeparter
6 Sikkerhed og opbevaring
7 International overførsel af dine data
8 Dine rettigheder
9 Varetagelse af denne politik

 

1.0 HVEM ER VI

Vi er Mitsubishi Logisnext Europe B.V. ('MLE'), Hefbrugweg 77, 1332 AM Almere, Holland. Vi er ansvarlige for behandlingen af dine persondata. MLE håndterer og styrer webstedet, sociale medier og den centrale kundedatabase for EMEA. Den dataansvarlige betegnes i det følgende som 'MLE' eller 'vi'. Vi kan kontaktes via dkinfo@logisnext.eu.

MLE er en international handelsvirksomhed, der kombinerer styrkerne og arven fra nogle af verdens største navne inden for teknik og teknologi.

Den tilfører markederne for materialehåndtering og logistik et omfattende udvalg af state-of-the-art kontravægts- og lagerprodukter, intelligente løsninger og kundefokuserede tjenester under vores forskellige mærker.

2.0 TYPERNE AF PERSONDATA VI BEHANDLER

Vi indsamler og behandler følgende kategorier af persondata i forbindelse med de tjenester, vi udbyder:

a. Navn, arbejdsgiver, stillingsbetegnelse og andre identifikationsoplysninger.

Når du tilmelder dig en af vores online tjenester, indsamler vi identifikationsoplysninger om dig som for eksempel hvilken virksomhed, du arbejder for, din stillingsbetegnelse, dit navn og anden information vi har brug for til den specifikke tjeneste.

b. Dit telefonnummer, din e-mailadresse og andre kontaktoplysninger.

Dine kontaktoplysninger kan omfatte din adresse, dit telefonnummer og din e-mailadresse samt andre arbejdsmæssige kontaktoplysninger.

c. Vores kommunikation med dig.

Når du sender en e-mail til os eller kommunikerer med os online eller via sociale medier, så registrerer vi din kommunikation med os.

d. Information vi indsamler, når du bruger vores websteder, apps og andre digitale medier.

Når du besøger vores websteder eller bruger en af vores mobilapps, så registrerer vi IP-adressen, browsertypen, styresystemet, det henvisende websted, browsingadfærden og appanvendelsen. Vi indsamler også information via cookies og lignende teknologier, når du besøger vores websteder eller anvender vores mobilapps. Læs vores erklæring om cookies på webstedet eller i mobilappen, du bruger, hvis du ønsker yderligere information.

Vi vil eventuelt modtage en automatisk underretning, når du åbner vores e-mails eller klikker på et link i disse e-mails.

Med din tilladelse kan vi også modtage information om din geografiske placering.

Information, som du deler med os, når du bruger en af vores online tjenester, som for eksempel på MCFE-webstedet. Det kan for eksempel være dit sprog og den tidszone, du befinder dig i.

e. Information i relation til sociale medier.

Vi er aktive på forskellige sociale medier som for eksempel LinkedIn, Facebook, YouTube og Google Plus. Hvis du kommunikerer med os via sociale medier (hvis du for eksempel følger os på LinkedIn eller sender en personlig meddelelse til os), modtager vi eller har adgang til data om dig. Vi bruger kun denne information til at kommunikere med dig og til statistiske undersøgelser (se ovenfor). Vi opfordrer dig til at gennemgå privatlivspolitikken på det sociale medie, du har gjort brug af, for at indhente mere information om behandlingen af dine persondata.

f. Information, som du vælger at dele med os.

Du kan vælge at dele information med os, for eksempel når du søger en af vores ledige stillinger på webstedet og du sender dit CV, udfylder dine e-mailpræferencer, skriver en kommentar til os på Facebook eller udfylder en formular i forbindelse med en kundeundersøgelse. Vi indsamler også data, du deler med os via sociale medier eller online platforme, som for eksempel dine meninger, dine evalueringer af vores produkter, dine interesser eller dit kendskab til vores mærker.

2.2 Specifikke tjenester, apps eller events

I forbindelse med specifikke tjenester, apps eller events kan vi indsamle andre typer data og bruge disse til andre formål end beskrevet i denne privatlivspolitik. Vi informerer dig herom, når du tilmelder dig den specifikke tjeneste eller event eller downloader den specifikke app.

3.0 SÅDAN INDSAMLER VI DINE DATA

3.1 Vi indsamler de tidligere anførte kategorier af persondata på følgende måder:

a. Vi indsamler data, som du stiller til rådighed for os.

Når du deler personlige præferencer eller bedømmelser med os, eller når du kommunikerer med os via e-mail, sociale medier eller online, indsamler vi data direkte fra dig.

b. Vi modtager også data via vores datterselskaber.

Vi kan for eksempel modtage dine persondata i forbindelse med din interageren med vores datterselskaber.

c. Til tider deler virksomheder, som vi samarbejder med, også dine data med os.

Vi leverer nogle tjenester i samarbejde med andre virksomheder (det vil sige når vi gør brug af rekrutteringsvirksomheder til ansættelse af nye medarbejdere). Disse virksomheder deler dine persondata med os, hvis dette er nødvendigt i forhold til disse tjenester. Vi deler også dine persondata med disse tredjeparter (der henvises til afsnittet 'Videregivelse eller deling af data med tredjeparter' i det følgende).

d. Afhængigt af dine indstillinger for sociale netværk kan vi modtage information fra udbyderen af det sociale netværk (se ovenfor).

Når du for eksempel følger os gennem sociale medier som LinkedIn, kan vi modtage persondata fra disse platforme i relation til din profil.

e. Når du bruger vores websted eller mobilapps, så indsamler vi information via cookies og lignende teknologier

Læs vores cookiepolitik på webstedet eller i mobilappen, du bruger, hvis du ønsker yderligere information.

4.0 FORMÅL, SOM VI BRUGER DINE DATA TIL

4.1 De primære formål, som vi bruger dine persondata til, er:

a. At stille vores tjenester til rådighed for dig, herunder eksekveringen af en eventuel aftale med dig eller den juridiske enhed, du repræsenterer.

Når du for eksempel anmoder om information om vores produkter eller distributører eller når du gør brug af en af vores tjenester, behandler vi de data, vi har brug for, for at kunne imødekomme din anmodning. Vi behandler for eksempel oplysningerne om den virksomhed, du arbejder for, dine (virksomheds-)kontaktoplysninger og din bestillingshistorik.

b. I forbindelse med abonnering på vores nyhedsbreve og e-mails med markedsføringsindhold.

Hvis vi har indsamlet din e-mailadresse i forbindelse med en handel med dig eller du selv har valgt at abonnere på vores nyhedsbrev, bruger vi din e-mailadresse til at sende nyhedsbreve til dig.

c. For at kommunikere med dig.

Hvis du har sendt forespørgsler eller klager til os, så behandler vi dine data med henblik på at svare dig og besvare dine forespørgsler.

d. Til statistisk undersøgelse.

Generelt: Vi anvender automatiserede værktøjer til udførelse af statistiske undersøgelser omkring generelle tendenser i forhold til anvendelsen af vores tjenester, websteder, apps og sociale medier samt vores kunders og brugeres adfærd og præferencer.

Datakategorier: Den af os anvendte information til vores undersøgelser omfatter dit postnummer og opholdsland, teknisk information, som vi modtager, hvis du besøger et af vores websteder, informationen, som vi indsamler ved hjælp af cookies, personlige præferencer og interesser samt information som du deler med os online eller via sociale medier. Vi anvender udelukkende aggregerede data, der ikke er kædet sammen med dit navn og din e-mailadresse, til vores undersøgelser.

Vi anvender de aggregerede undersøgelsesresultater til at registrere generelle tendenser inden for anvendelsen af vores produkter, tjenester og værktøjer. Dette gør det muligt for os at udvikle bedre produkter, tjenester, værktøjer og tilbud, til at yde en mere dynamisk kundeservice og til at forbedre udformningen af og indholdet på vores websteder. Der henvises til erklæringen om cookies på vores websted, hvis du ønsker yderligere information om cookies og lignende teknologier.

Retsgrundlag: Vores legitime interesse i at anvende dine persondata til statistiske undersøgelser. Vi behandler dine persondata på basis af vores legitime interesse i at udvikle bedre tjenester og tilbud til vores kunder, for at forbedre vores produkter og for at forbedre udformningen af og indholdet på vores websteder og i vores mobilapps. For at beskytte dit privatliv anvender vi udelukkende aggregerede data, der ikke er koblet til dit navn og din e-mailadresse. Kontakt os via vores kontaktinformation, der er angivet i det følgende, hvis du ønsker at modtage den komplette afvejningstest.

Ret til indsigelse: Du har af årsager relateret til din specifikke situation til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling af dine persondata til statistiske undersøgelser (der henvises til afsnittet 'Dine rettigheder' i det følgende).

e. Til at lette din ansøgning til en af vores ledige stillinger.

Når du søger en af vores ledige stillinger, så behandler vi de data, du deler med os som for eksempel selve din ansøgning og dit CV.

f. Til registrering og overholdelse af lovbestemte forpligtelser.

Vi indsamler, lagrer og bruger dine data til interne virksomhedsformål som for eksempel registrering og til overholdelse af vores lovbestemte og skattemæssige forpligtelser.

4.2 Retsgrundlag Vi indsamler, bruger og lagrer dine persondata for at kunne stille tjenester til rådighed, eksekvere en aftale, overholde de lovbestemte forpligtelser, som vi er underlagt, såfremt det er nødvendigt i forhold til vores legitime interesser eller tredjeparts interesser eller på grundlag af dit samtykke.

Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at følge de specifikke instruktioner i forbindelse med behandlingen, som du har givet dit samtykke til, ved at ændre dine indstillinger (såfremt tilgængelige) eller ved at kontakte os (der henvises til afsnittet 'Dine rettigheder' i det følgende).

Hvis du afviser at stille dine persondata, som vi har brug for for at kunne eksekvere en aftale eller for at overholde en lovbestemt forpligtelse, til rådighed, vil vi muligvis ikke være i stand til at stille alle de tjenester eller dele af de tjenester, du har anmodet om, til rådighed. Hvis du for eksempel har mistet bestillingsoplysningerne på en bestilling, du har afgivet tidligere, og du ikke vil afgive information i relation til denne bestilling, vil vi muligvis ikke være i stand til give dig en kopi af aftalen, da vi ikke kan finde bestillingen i vores systemer.

Når vi behandler dine persondata på grundlag af vores legitime interesser eller en tredjeparts interesser, har vi afvejet disse interesser mod dine legitime interesser. Hvor det er nødvendigt, har vi truffet passende foranstaltninger for at begrænse konsekvenserne og forhindre uberettiget skade. Vores legitime interesser kan for eksempel omfatte sikkerhedsmæssige formål eller at stille bedre tjenester til rådighed og at give bedre tilbud. Der henvises til de formål, som vi behandler dine persondata til (anført ovenfor) for yderlige information om disse interesser. Yderligere information om de afvejningstests, vi udfører, er tilgængelig på forespørgsel. Når vi behandler dine persondata på grundlag af vores legitime interesser eller tredjeparts interesser, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse af årsager relateret til din specifikke situation (der henvises til afsnittet 'Dine rettigheder' i det følgende).

Når vi behandler dine persondata med henblik på et andet formål end det, vi oprindeligt indsamlede dataene til (og vi er afhængige af et andet retsgrundlag end samtykke eller overholdelse af lovmæssige forpligtelser i forhold til dette nye formål), vil vi undersøge, om behandlingen til dette nye formål er kompatibel med det formål, som persondataene oprindeligt blev indsamlet til. Yderligere information om denne vurdering er tilgængelig på forespørgsel (der henvises til afsnittet 'Dine rettigheder' i det følgende).

5.0 VIDEREGIVELSE ELLER DELING AF DATA MED TREDJEPARTER

5.1 Generelt: Som en generel regel sælger vi ikke eller deler vi ikke dine persondata uden for MLE. Men vi videregiver data til eller deler data med følgende kategorier af modtagere til de følgende formål.

a. Koncernselskaber.

Når du gør brug af en af vores tjenester, er det muligt, at vi deler data med et af vores koncernselskaber. Når du for eksempel sender os en e-mail vedrørende et emne, der hører under et af vores datterselskaber, fremsender vi din forespørgsel til det rette datterselskab.

b. Til de supporttjenester vi gør brug af.

Vi gør brug af tredjeparter til levering af vores tjenester, som for eksempel it-leverandører, udbydere af sociale netværk, reklamebureauer, kredit- og betalingskortudbydere og udbydere af screeningprocesser til bedrageribekæmpelse. Det vil være alle disse tredjeparter pålagt at yde en tilstrækkelig sikring af dine persondata og kun at behandle dataene i overensstemmelse med vores anvisninger.

c. Samarbejde med tredjeparter.

I forbindelse med visse tjenester samarbejder vi med andre virksomheder som for eksempel forhandlere og distributører. I forbindelse med udbydelsen af disse tjenester til dig, deler vi dine data med dem. Vær opmærksom på, at de virksomheder, vi samarbejder med, ofte også har deres egne privatlivspolitikker. Der henvises til disse virksomheders privatlivspolitikker for information om, hvordan virksomhederne bruger dine persondata.

d. Statistisk undersøgelse.

Vi anvender software fra tredjepart som for eksempel Google Analytics eller Hotjar til statistisk undersøgelse. Disse platforme har også adgang til de data, de indsamler. Der henvises til disse virksomheders privatlivspolitikker for information om, hvordan virksomhederne bruger dine persondata.

e. Webstedsfunktionaliteter.

Vi anvender tredjepartstjenester for at kunne tilbyde forskellige funktionaliteter og forskelligt indhold på vores websteder. Vi anvender for eksempel Google Maps til at give dig information om geografisk placering og YouTube, Vimeo og ISSUU til at vise eksternt indhold som for eksempel videoer og læsestof. Vi anvender desuden cookies fra sociale medier som Facebook og Pinterest. Disse tredjeparter indsamler også data via vores websteder ved hjælp af cookies, og de anvender disse data til egne formål som for eksempel sporing. Der henvises til disse virksomheders privatlivspolitikker for information om, hvordan virksomhederne bruger dine persondata.

f. Ændringer i ejerskab af MLE.

Hvis ejerskabet hos MLE ændres som følge af en sammenlægning, et opkøb eller en overdragelse, kan dine persondata blive overdraget til den efterfølgende enhed.

5.2 Offentlige myndigheder

Hvis det er os pålagt gennem lovgivningen, indsamler og deler vi også dine identifikationsoplysninger med offentlige myndigheder eller statslige foretagender.

5.3 Tredjepartswebsteder

Vores websteder indeholder links til tredjepartswebsteder - hvis du følger disse links, forlader du vores websteder. Selvom disse tredjepartswebsteder udvælges med omhu, kan vi ikke påtage os ansvar for disse foretagenders anvendelse af dine persondata. Der henvises til privatlivserklæringen på det websted, du besøger (såfremt en sådan erklæring forefindes), for yderligere information.

6.0 SIKKERHED OG TILBAGEHOLDELSE

6.1 MLE vil sikre, at dine persondata er ordentligt sikrede gennem passende tekniske og organisatoriske tiltag, så de er beskyttet mod uautoriseret eller ulovlig anvendelse, ændring, uautoriseret adgang eller videregivelse, utilsigtet eller uretmæssig destruktion samt tab.

6.2 Dine persondata vil blive bevaret i så lang tid, som det er påkrævet i forhold til de formål, der er beskrevet i denne privatlivspolitik, eller i det omfang det er nødvendigt for at overholde lovbestemte forpligtelser og for at løse eventuelle tvister.

7.0 INTERNATIONAL OVERFØRSEL AF DINE DATA

7.1 MLE kan overføre dine persondata til andre lande end dit opholdsland (herunder lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS)). Dette sker som et led i ydelsen af tjenester eller fordi vores koncernselskaber, partnere eller serviceudbydere driver virksomhed i lande over hele verden. Lovgivningen i disse lande vil muligvis ikke yde samme grad af beskyttelse af dine persondata.

Europa-Kommissionen har fastlagt, at visse lande uden for EU yder en tilstrækkelig grad af databeskyttelse (der henvises til Artikel 45 i databeskyttelsesforordningen (GDPR)). Du kan se en oversigt over disse lande her.

Tilstrækkelighed af beskyttelse af persondata i lande uden for EU

7.2 MLE vil sikre, at passende beskyttelsesforanstaltninger er på plads, så kravene i forhold til international overførsel af persondata under den gældende lovgivning om persondatabeskyttelse overholdes. MLE kan til overførsel af persondata uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) anvende kommissionsgodkendte standardkontraktbestemmelser som beskyttelsesforanstaltninger (der henvises til Artikel 46, GDPR).

8.0 DINE RETTIGHEDER

8.1 Du kan kontakte vores kontaktperson (se nedenfor) for at gøre brug af de rettigheder, du er tildelt under den gældende databeskyttelseslovgivning, der omfatter (1) ret til indsigt i dine data, (2) ret til at korrigere dem, (3) ret til at slette dem, (4) ret til at begrænse behandlingen af dine data, (5) retten til dataportabilitet og (6) retten til at gøre indsigelse mod behandling.

  1. Ret til indsigt

Du kan hos os få oplyst, hvorvidt vi behandler dine persondata eller ej, og såfremt det er tilfældet få indsigt i disse data i form af en kopi. Når vi efterkommer en anmodning om indsigt, afgiver vi ekstra information som for eksempel formålet med behandlingen, de berørte persondatakategorier samt anden information, der er nødvendig for at du kan få det fulde udbytte af denne ret.

  1. Ret til berigtigelse

Du har ret til at få dine data korrigeret, såfremt de er ukorrekte eller ufuldstændige. Vi vil efter anmodning korrigere ukorrekte persondata i relation til dig og under hensyntagen til formålene med behandlingen fuldstændiggøre ufuldstændige persondata, og det kan omfatte leveringen af en supplerende erklæring.

  1. Ret til sletning

Du har også ret til at slette dine personlige data, hvilket betyder at slette dine data af os og, hvor det er muligt, enhver anden controller til hvem dine data tidligere er blevet offentliggjort af os. Fjernelse af dine personoplysninger finder kun sted i visse tilfælde, der er foreskrevet ved lov og er opført i artikel 17 i den generelle databeskyttelsesforordning (GDPR). Dette omfatter situationer, hvor dine personoplysninger ikke længere er nødvendige i forhold til de oprindelige formål, som de blev behandlet for, samt situationer, hvor de blev behandlet ulovligt. På grund af den måde, hvorpå vi opretholder bestemte tjenester, kan det tage lidt tid, inden backupkopierne slettes.

  1. Ret til begrænsning af behandling

Du har ret til at få begrænset behandlingen af dine persondata, og det betyder, at vi udsætter behandlingen af dine data i en bestemt tidsperiode. Omstændigheder, der kan fremkalde denne ret, omfatter tilfælde, hvor rigtigheden af dine persondata er blevet anfægtet, men vi har brug for tid til at bekræfte (u)korrektheden. Denne ret forhindrer os ikke i fortsat at lagre dine persondata. Du vil modtage information fra os, inden denne begrænsning ophæves.

  1. Ret til dataportabilitet

Din ret til dataportabilitet indebærer, at du kan anmode os om at fremsende dine persondata til dig i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format og at overføre disse data direkte til en anden dataansvarlig, hvor det er teknisk muligt. Vi vil efter anmodning herom og hvor det er teknisk muligt overføre dine persondata direkte til den anden dataansvarlige.

  1. Ret til indsigelse.

Du har også ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine persondata, hvilket betyder, at du kan anmode os om ikke længere at behandle dine persondata. Dette gælder kun i tilfælde af, at 'legitime interesser' (herunder profilering) udgør retsgrundlaget for behandling (der henvises til afsnittet 'Retsgrundlag' ovenfor).

Du kan til enhver tid og uden omkostninger gøre indsigelse mod direkte markedsføring, såfremt dine persondata behandles med dette formål, og det indbefatter profileringsformål i det omfang, at det er relateret til direkte markedsføring. Såfremt du gør brug af denne ret, vil vi ikke længere behandle dine persondata med henblik på sådanne formål.

8.2 Du kan til enhver tid tilbagekalde dit samtykke ved at følge de specifikke anvisninger i relation til behandlingen, som du har givet dit samtykke til, ved at ændre dine indstillinger (såfremt tilgængelige) eller ved at kontakte vores kontaktperson.

Læs vores erklæring om cookies på vores websted eller i appen, hvis du ønsker yderligere information om, hvordan du kan tilbagekalde din godkendelse af cookies og lignende teknologier, vi anvender, når du besøger vores websteder eller bruger vores apps.

8.3 Under visse forhold er vi berettigede til at afvise eller begrænse dine rettigheder som beskrevet ovenfor. Vi vil i hvert tilfælde omhyggeligt vurdere, om sådan en undtagelse er gældende og informere dig i overensstemmelse hermed.

Vi kan for eksempel afvise din anmodning om indsigt, når det er nødvendigt for at beskytte andre personers rettigheder og frihed, eller vi kan afvise at slette dine persondata, såfremt behandlingen af disse data er nødvendig for at overholde lovbestemte forpligtelser. Retten til dataportabilitet er for eksempel ikke gældende, hvis persondataene ikke blev stillet til rådighed af dig, eller hvis vi behandler dataene, uden at det er på basis af dit samtykke eller som en del af eksekveringen af en aftale.

8.4 Hvis du ønsker at gøre brug af dine rettigheder, så skal du blot sende din anmodning til kontaktpersonen hos MLE: Mitsubishi Logisnext Europe B.V., Hefbrugweg 77, 1332AM, Almere. dkinfo@logisnext.eu

8.5 Du kan til enhver tid ændre kommunikationspræferencer og fravælge vores kommercielle e-mails og push-beskeder.

Du kan til enhver tid fravælge vores nyhedsbreve eller kommercielle e-mails og push-beskeder med opdateringer ved at klikke på linket til fravælgelse i e-mailen, ved at ændre dine kommunikationspræferencer i din konto (såfremt tilgængelig), ved at ændre indstillingerne på din smartphone (for push-beskeder på mobiltelefon) eller ved at kontakte vores kontaktperson.

8.6 Du kan også til enhver tid kontakte os, såfremt du har spørgsmål, bemærkninger eller klagepunkter i relation til denne privatlivspolitik. Hvis der er uafklarede problematikker, har du også ret til at klage til den hollandske datatilsynsmyndighed (Autoriteit Persoonsgegevens, http://www.dutchdpa.nl), der har sæde i Haag i Holland.

9.0 VARETAGELSE AF DENNE POLITIK

9.1 Denne privatlivspolitik er senest blevet ændret den 27. august 2020 og den erstatter tidligere versioner. Vi kan fra tid til anden ændre denne privatlivspolitik og vi vil underrette dig om væsentlige ændringer ved at lægge den reviderede politik ud på dette websted eller udsende den via vores apps, forud for at disse ændringer træder i kraft.

 

Domæner: